savjeti

Uspješno ste aplicirali za financiranje vašeg projekta iz fondova EU i treba vam komunikacijski ekspert za savjetovanje i mentoriranje? Jedna od vitalnih aktivnosti tijekom projekta koja vas očekuje je informiranje javnosti o projektu, podizanje svijesti odnosno vidljivosti i razne komunikacijske aktivnosti kojima ćete isticati povezanost projekta s EU. Vaše aktivnosti ne bi trebale biti stihijske, već dobro planirane. Osim toga, ugovor koji potpisujete s EU će vam jasno odrediti što sve morate raditi da biste informirali javnost, komunicirali unutar tima ili prema van, a na vama je preuzmete pripremu i realizaciju.

Niste sigurni kako napraviti komunikacijsku strategiju i plan, vremenski okvir aktivnosti, odrediti komunikacijske ciljeve, ključne poruke, ciljne skupine, alate, taktike, definirati budžet, dodijeliti zadatke i uloge članovima tima, kreirati sadržaje, komunicirati s javnošću, informirati, pratiti realizaciju plana, mjeriti rezultate i na kraju evaluirati učinke? Nemate odgovarajuće osobe u timu koje mogu kvalitetno i stručno obaviti sve ove poslove, ali imate volju za učenjem i tražite trenere i savjetnike koji vas mogu učiti i pratiti? Treba vam komunikacijski ekspert! Vrijeme je da nam se obratite jer mi imamo iskustvo u vođenju komunikacija za razne projekte, uključujući i one koje financira EU, znanje u svim segmentima poslova komunikacijskih eksperata, te volju da vas vodimo kroz sve komunikacijske faze projekta.