services-3

Vaš dobar odnos s klijentima, partnerima, potrošačima, medijima ili generalnom javnošću naša je briga i zadovoljstvo. U lijepim situacijama, novim projektima, kontinuiranom građenju odnosa ili u kriznim trenucima, za nas su odnosi s javnošću pričanje priča o onome što naši klijenti rade ili u što vjeruju, odgovorno ponašanje i vjera u istinu. No, ne zadržavamo se samo na klasičnim odnosima s javnošću, pisanju PR objava, najava, reakcija, kriznog komuniciranja, već naše klijente pripremamo za javne nastupe, treniramo i educiramo kako napraviti online PR i kako raditi objave za medije koje su optimizirane za društvene mreže.

Kako život nije samo put posut laticama ruža, tako ni odnosi s bilo kojom javnošću nisu uvijek ružičasti. Nisu vas dobro shvatili? Niste se dobro izrazili? Ili vam je komunikacija jednostavno zapela? Izgradnja i upravljanje vašom reputacijom, kreiranje i vođenje komunikacije u kriznim situacijama ili dizajniranje komunikacijskih kampanja znaju donijeti razne probleme. Poneke stvore okolnosti, poneke vi sami, no svaka od njih može se rješavati na dobar ili loš način. Mi preferiramo istinit i pošten odnos.

Danas je teško jasnom linijom povući granicu između odnosa s javnošću i community managementa, social media managementa, prodaje i marketinga ili CRM, pogotovo na društvenim mrežama, jer u nekom trenutku svi ti poslovi postaju jedno – KOMUNIKACIJA.